Mötesplatser för affärer och innovation

till Big Science

Akademi–Industri–Forskningsanläggningar i samverkan

LÄS MER >>

Mötesplatser för affärer och innovation

till Big Science

Akademi–Industri–Forskningsanläggningar i samverkan

LÄS MER >>

Var med i vårt leverantörsnätverk

till Big Science

LÄS MER >>

Var med i vårt leverantörsnätverk

till Big Science

LÄS MER >>

Big Science Sweden is a network

of Swedish companies that provide

state-of-the-art products and services

for Big Science facilities.

READ MORE >>

for Big Science facilities.

state-of-the-art products and services

of Swedish companies that provide

Big Science Sweden is a network

READ MORE >>

Big Science Sweden

Big Science Sweden bygger Sveriges resurser för att utveckla och leverera teknik till forskningsanläggningar i Europa och ute i världen. Vi hjälper företag att komma i kontakt och göra affärer med forskningsanläggningar och vi bygger upp och koordinerar utvecklingssatsningar. En rad olika typer av insatser ingår i vår verktygslåda, från besök vid företag, till information om upphandlingar, workshopar och seminarier och studiebesök till anläggningar för företag som vill satsa på affärer med forskningssektorn. Vi har ett nätverk av kontakter inom forskningssektorn som är svårt att överträffa!

Success Stories

Forskningsanläggningar

© Copyright - Bigsciencesweden